Din garanti

Nybygg eller rehabilitering er en stor investering for de fleste. Derfor er det viktig å velge seriøse fagarbeidere med den beste fagkunnskapen. Velger du Murmester Espedalen AS, kan vi garantere trygghet gjennom hele prosessen.

Murmester Espedalen AS er en mesterbedrift!

De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag, og skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er heldigvis unntakene. Men husk å være føre var! Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift, uansett om mesterbedriften er liten eller stor.

Murmester Espedalen AS Har sentral godkjenning!

Sentral godkjenning skal sikre bedre etterlevelse av offentlige og rettslige regelverk, og forutsetninger for å ha sentral godkjenning er at foretaket har de nødvendige kvalifikasjoner som kreves i regelverket. Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan. og bygningsloven.

Klikk her for å lese mer om sentral godkjenning.

Murmester Espedalen AS er godkjent BVN bedrift!

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV). Normen kan brukes både ved nybygging og rehabilitering, og er tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som enhver tid gjelder. BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes, hvordan arbeidet skal utføres og rekkefølgen på arbeidet og kontrollprosedyrene.

Klikk her for å lese mer om byggebransjens våtromsnorm (BVN).

Norske Murmestres Landsforening

Norske Murmestres Landsforening (NML) er en landsforening for murmestre. Organisasjonens formål er å fremme kollegialt samarbeid, verne om medlemmenes sosiale og økonomiske interesser, ordne forholdet til arbeiderne og deres organisasjoner. Som bransjeforening søker NML alene eller gjennom BLN å fremme næringens interesser i næringspolitiske spørsmål.

Klikk her for å lese mer om Norske Murmestres Landsforening.